Välkommen till Kris 2021
Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation

VÄLKOMMEN TILL Kris 2021
webbinarium 29 april 2021

Kris 2021 är ett nationell webbinarium för dig som arbetar med Krisberedskapsfrågor och Kriskommunikation! Kriskonferensen genomförs i år som ett webbinarium och programmet är fullmatat av intressanta föreläsningar och ämnen.


Vi kommer under förmiddagen den 29 april med start klockan 08.30 att få ta del av massor av spännande föredrag. Krishantering och kriskommunikation blir en allt viktigare del inom den offentliga sektorn och näringslivet. I takt med att samhället växer blir också trycket på beredskapen hos kommunerna och de statliga myndigheterna i Sverige allt större men även näringslivet ställer höga krav på snabba omställningar och beredskap inför oförutsedda händelser. Samhället och dess invånare har höjt ribban och ställer allt högre krav på beredskap.

Samhället ställer allt högre krav på beredskap Samhället ställer allt högre krav på beredskap

Årets program på KRIS kommer bl.a att behandla:

  • Broraset i Perstorp
  • Branden på soptippen Kagghammra
  • Informationssäkerhet och påverkan
  • SUA upphandlingar – något för kommunen?
  • Utredningen civilt försvar
  • Konsekvensbaserat vädervarningssystem
  • Hur kan vi använda 112-appen vid kriser?
Kris 2021 vänder sig till alla som jobbar med krisberedskapsfrågor och kriskommunikation, både inom kommunal och statlig förvaltning men även inom den privata sektorn och näringslivstet. Kris 2021 arrangeras av Helsingborgs stad, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget.

Välkommen till Kris 2021 webbinarium 29 april 2021!