KRIS 2021

Föreläsare

Kris 2021 Föreläsare

Kristina Syk

Ramboll

Kristina Syk är expert inom området totalförsvar och civilt försvar på Ramboll. Kristina kommer på KRIS 2021 att ge sin syn på resultatet av utredningen Civilt Försvar och bl.a vad det kan innebära för kommunerna.

Läs mer om Kristina

Niclas Cholodov

SOS Alarm

Niclas Cholodov från SOS Alarm Sverige, kommer under KRIS 2021 webbinarium, att berätta mer om hur man kan använda 112-appen vid kriser. Detta gör han tillsammans med sin kollega Annika Forsgren.

Läs mer om Niclas

Camilla Palmér

SMHI

Camilla Palmér är huvudprojektledare för införandeprojektet konsekvensbaserade vädervarningar/ett förnyat vädervarningssystem på SMHI som införs den 27 april 2021. Camilla kommer till KRIS 2021 webbinarium för att berätta mer om detta.

Läs mer om Camilla

Anders Walhjalt

Höglandets räddningstjänstförbund

Anders Walhjalt arbetar som funktionschef över en enhet som arbetar med säkerhet- beredskap- och folkhälsofrågor på Höglandets räddningstjänstförbund. Han har en kombinerad tjänst med ett operativt uppdrag som brandman. I förbundets samordnande uppdrag mot medlemskommunerna har de även roller i krisledningen där Anders roll är stabschef i Vetlanda kommun.

Anders kommer på KRIS 2021 att tala om knivdådet 3/3 i centrala Vetlanda. Han kommer kort beskriva det arbete och organisation som arbetar i vardagen med krisberedskap för att sen beskriva krishanteringen som skedde 3/3 och några dagar framåt utifrån sin roll som stabschef.

Läs mer om Anders

Annika Forsgren

SOS Alarm

Annika Forsgren arbetar på SOS Alarm Sverige. Annika kommer under webbinariets sista punkt, tillsammans med sin kollega Niclas Cholodov, att berätta om Hur vi kan använda 112-appen vid kriser.

Läs mer om Annika

Pernilla Vera Jr

Botkyrka kommun

Pernilla Vera Jr är trygghets- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun. Strax innan jul 2020 började det brinna i en stor avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningsinsatser inleddes med bl.a risk för skred och föroreningar i områden med höga naturvärden. På KRIS 2021 berättar Pernilla mer om händelsen och arbetet runt branden.

Läs mer om Pernilla

Emma Nordwall

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall är Förbundsdirektör på Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Emma engagerar sig ofta i utveckling, projekt och forskningsreferensgrupper för räddningstjänstfrågor och ser därför en framtid med en modern och flexibel räddningstjänst som möter samhällets behov snabbare. Emma kommer att vara vår moderator i studion och leder oss genom de olika programpunkterna.

Läs mer om Emma

Stefan Hansson

Länsstyrelsen

Stefan Hansson är säkerhetsskyddsspecialist på Länsstyrelsen i Skåne län sedan ungefär ett halvår sedan. Stefans roll är att ge råd och stöd i säkerhetsskyddsarbetet till de aktörer i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för enligt säkerhetsskyddslagen. Han brinner för att utveckla säkerhetsskydd till att bli ett perspektiv som vi alla beaktar i våra respektive verksamheter. Stefan kommer på KRIS 2021 att berätta om Säkerhetsskydd - vad är på gång?

Läs mer om Stefan

Susanne Burström

Räddningstjänsten Perstorp

Susanne Burström arbetar som beredskaps- och säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten i Perstorp. I Januari 2021 rasade en allmän vägbro i Perstorp. Om denna händelse och vad det gav för följder kommer Susanne att berätta om på KRIS 2021.

Läs mer om Susanne

KRIS 2021

FÖRELÄSARE

Kris 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kris 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer