KRIS 2021

Kristina Syk - Föreläsare

Kristina Syk

Kristina Syk

Ramboll

Kristina Syk är expert inom området totalförsvar och civilt försvar på Ramboll. Kristina kommer på KRIS 2021 att ge sin syn på resultatet av utredningen Civilt Försvar och bl.a vad det kan innebära för kommunerna.

KRIS 2021

FÖRELÄSARE

Kris 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kris 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer