KRIS 2021

Anders Walhjalt - Föreläsare

Anders Walhjalt

Anders Walhjalt

Höglandets räddningstjänstförbund

Anders Walhjalt arbetar som funktionschef över en enhet som arbetar med säkerhet- beredskap- och folkhälsofrågor på Höglandets räddningstjänstförbund. Han har en kombinerad tjänst med ett operativt uppdrag som brandman. I förbundets samordnande uppdrag mot medlemskommunerna har de även roller i krisledningen där Anders roll är stabschef i Vetlanda kommun.

Anders kommer på KRIS 2021 att tala om knivdådet 3/3 i centrala Vetlanda. Han kommer kort beskriva det arbete och organisation som arbetar i vardagen med krisberedskap för att sen beskriva krishanteringen som skedde 3/3 och några dagar framåt utifrån sin roll som stabschef.

KRIS 2021

FÖRELÄSARE

Kris 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kris 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer