KRIS 2021

Pernilla Vera Jr - Föreläsare

Pernilla Vera Jr

Pernilla Vera Jr

Botkyrka kommun

Pernilla Vera Jr är trygghets- och säkerhetsdirektör i Botkyrka kommun. Strax innan jul 2020 började det brinna i en stor avfallshög i Kagghamra i Botkyrka kommun. Räddningsinsatser inleddes med bl.a risk för skred och föroreningar i områden med höga naturvärden. På KRIS 2021 berättar Pernilla mer om händelsen och arbetet runt branden.

KRIS 2021

FÖRELÄSARE

Kris 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kris 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer