KRIS 2021

Stefan Hansson - Föreläsare

Stefan Hansson

Stefan Hansson

Länsstyrelsen

Stefan Hansson är säkerhetsskyddsspecialist på Länsstyrelsen i Skåne län sedan ungefär ett halvår sedan. Stefans roll är att ge råd och stöd i säkerhetsskyddsarbetet till de aktörer i länet som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för enligt säkerhetsskyddslagen. Han brinner för att utveckla säkerhetsskydd till att bli ett perspektiv som vi alla beaktar i våra respektive verksamheter. Stefan kommer på KRIS 2021 att berätta om Säkerhetsskydd - vad är på gång?

KRIS 2021

FÖRELÄSARE

Kris 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kris 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer