KRIS 2021

Susanne Burström - Föreläsare

Susanne Burström

Susanne Burström

Räddningstjänsten Perstorp

Susanne Burström arbetar som beredskaps- och säkerhetssamordnare på Räddningstjänsten i Perstorp. I Januari 2021 rasade en allmän vägbro i Perstorp. Om denna händelse och vad det gav för följder kommer Susanne att berätta om på KRIS 2021.

KRIS 2021

FÖRELÄSARE

Kris 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Kris 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer